Behandling av vuxna vid ADHD.

Privat mottagning online.

Medicinsk behandling

  • Vi tar emot patienter mellan 18 och 64 år.
  • Du behöver kunna gå till ett provtagningsställe för att lämna prover och/eller mäta blodtryck och puls.
  • Du måste vara drogfri under hela behandlingen.

 

Samtalsterapi

Vill du prata med en arbetsterapeut eller specialistsjuksköterska behöver du inte lämna prover. Om du redan har medicinsk behandling eller är intresserad av andra behandlingsformer, kan du hos oss få stöd med just den delen.


Har du nyligen fått en ADHD-diagnos eller har du provat olika behandlingsformer under en längre tid?


Vårt ADHD-team hjälper dig med behandling från ett helhetsperspektiv, där olika delar såsom läkemedelsbehandling och/eller samtal och coachning bildar en komplett behandlingsform.
Vi tar även emot patienter med viss typ av samsjuklighet, t ex med bipolär sjukdom och depression. Det är läkarens bedömning som avgör om du kan bli patient hos oss eller inte.


Dokument du behöver ladda upp

De här dokumenten behöver vi ta del av när du blir patient hos oss:
Neuropsykiatriskt utlåtande

Utlåtandet har du erhållit efter att du genomgått en neuropsykiatrisk utredning som resulterat i en fastställd ADHD-diagnos (ADHD, ADD, ADHD UNS). Utlåtandet har du fått eller kan begära ut från den klinik där du fick utredningen.


Läkemedelsförteckning och Aktuella recept

Läkemedelsförteckningen visar vilka mediciner du har fått vid tidigare läkarbesök och hämtat ut. Aktuella recept visar vilka läkemedel du har fått förskrivna, men kanske inte hämtat ut. Du hittar dokumenten om du loggar in på www.1177.se, under Läkemedelstjänster.