parallax background

Utredning och behandling vid ADHD.

Privat mottagning online.

Du behöver ingen remiss för att blir patient hos oss.

  • Vi tar emot patienter för behandling av ADHD/ADD fr o m 16 år. (För utredning gäller 18 år som lägsta ålder.)
  • Du behöver ha ett mobilt BankID för att logga in till vår digitala plattform för bokning, videosamtal och meddelanden.
  • För medicinsk behandling, behöver du kunna gå till ett provtagningsställe för att lämna prover och/eller mäta blodtryck och puls.
  • Du måste vara drogfri under hela behandlingen.

Neuropsykiatrisk utredning


Finns än så länge bara en misstanke om att du har ADHD eller ADD?
Hos oss kan du genomföra en utredning av dina ADHD-symtom - är du osäker eller vill få svar på frågor i samband med det, kan du börja med att boka tid hos psykologen för ett bedömningssamtal. Läs mer här

Samtalsterapi

Vill du prata med en arbetsterapeut eller en psykolog behöver du inte lämna prover. Du kan boka tid direkt på vår hemsida.


Har du nyligen fått en ADHD-diagnos eller har du provat olika behandlingsformer under en längre tid?


Vårt ADHD-team hjälper dig med behandling från ett helhetsperspektiv, där olika delar såsom läkemedelsbehandling och/eller samtal och coachning bildar en komplett behandlingsform.
Vi tar även emot patienter med viss typ av samsjuklighet, t ex med bipolär sjukdom och depression. Det är läkarens bedömning som avgör om du kan bli patient hos oss eller inte.

Dokument du behöver ladda upp (för medicinsk behandling)

De här dokumenten behöver vi ta del av när du vill inleda en medicinsk behandling hos oss:

Neuropsykiatriskt utlåtande

Utlåtandet har du erhållit efter att du genomgått en neuropsykiatrisk utredning som resulterat i en fastställd ADHD-diagnos (ADHD, ADD, ADHD UNS). Utlåtandet har du fått eller kan begära ut från den klinik där du fick utredningen.


Läkemedelsförteckning och Aktuella recept

Läkemedelsförteckningen visar vilka mediciner du har fått vid tidigare läkarbesök och hämtat ut. Aktuella recept visar vilka läkemedel du har fått förskrivna, men kanske inte hämtat ut. Du hittar dokumenten om du loggar in på www.läkemedelskollen.se.