Vi tar hand om dig.

Genom att fokusera vår verksamhet på ADHD har vi anpassat vår tjänst efter de specifika behov som personer med ADHD har. Vi har stort engagemang för våra patienter och lång erfarenhet av behandlingen.


Online behandling betyder att du kan få hjälp i trygg hemmamiljö - du får dessutom flexibla tider för att slippa ta ledigt från jobbet. Du når oss lätt med hjälp av en säker Meddelande-funktion bakom inloggning med BankID.


Vi gör en helhetsbedömning av hur ADHD påverkar dig och ger råd kring detta.

Vi kartlägger din aktuella livssituation gällande arbete, familj och fritid. Vi är också intresserade av motion och andra livsstilsfaktorer. Läs om våra behandlingsalternativ här

Vi inhämtar information från dig om dina kroppsliga sjukdomar.

Vi vill veta om du har drabbats av nya sjukdomstillstånd eller besvärliga kroppsliga symptom efter att du fick din ADHD-diagnos. Vi är också intresserade av att vet om andra i din nära familj drabbats av någon hjärtåkomma.

Vi kartlägger och följer upp dina symptom.

Vi frågar om dina aktuella symtom från din ADHD och andra faktorer som kan påverka detta. Vi frågar dig också hur du fungerar i vardagen. Ofta sker det också i form av formulär som du fyller i på nätet.

Vi bedömer dina provsvar.

Vi kontrollerar att din alkoholkonsumtion inte är för hög och att du inte tagit några droger. Detta kan annars störa behandlingen. Vi tar ett prov på hjärtats funktion som vi sedan följer årsvis. Vi följer puls och blodtryck.


Ditt ansvar som patient

Du ansvarar för att lämna riktiga uppgifter.

Vi utgår från de uppgifter som du lämnar till oss - därför är det viktigt att de är korrekta och uppdaterade.

Du har även ansvar för att följa det som du och din läkare kommer överens om fram till nästa kontakt.

Läs mer om vad som gäller under Allmänna villkor.

Vi förutsätter att du tar del av all kommunikation mellan dig och ADHDdoktorn.

Det är även viktigt att du läser samtliga meddelanden, e-mail och sms som ADHDdoktorn skickar till dig och följer instruktionerna i dessa. Observera att om du inte följer våra instruktioner i tid, kan vi inte garantera att du får träffa psykiatern såsom avtalat.

Du ser till att vi alltid har uppdaterade kontaktuppgifter till dig.

För att underlätta, skickar vi påminnelser om när det är dags att göra vissa förberedelser, t ex att lämna prover eller fylla i webbformulär, inför samtalet med läkaren. Ett tips är att du själv skapar påminnelser i din kalender för att komma ihåg.


Dynamisk dosering:
Optimering av ADHD-medicinering för att uppnå bästa effekt just för dig


Visste du att ADHD-mediciner fungerar annorlunda för olika individer? Det är viktigt att hitta den rätta medicinen och särskilt den rätta dosering och doseringstillfällen för att just du ska uppnå den bästa funktionen i ditt liv.

Behovet för medicinering och doseringstillfällen ser t ex annorlunda ut mellan ett barn i grundskola och en gymnasieelev.Behovet för den som jobbar med uppgifter som behöver flera timmars koncentration på texter är annorlunda från behovet för den som jobbar kreativt i en flexibel miljö. Om du måste fungera maximalt på morgonen eller på eftermiddagen behöver man anpassa medicineringen för det ändamålet. Och om du har både behov att vara extremt fokuserad i vissa moment och spontan och impulsiv i andra blir det ännu viktigare att hitta en dosering som optimerar hur du fungerar, så du kan leva ditt liv precis som du vill.
Din dosering och och dina doseringsintervall påverkas av din metabolism, dina gener, dina hormoner och ditt ansvar/uppdrag. Hur en viss dos medicin fungerar för dig beror inte på din vikt eller din längd men på hur mycket och hur snabbt medicinen tas upp till blodomloppet och hur den förs över till din hjärna. Med andra ord kan en person som väga 70 kg behöva en mindre dos än en som väga 50 kg.

En diskussion med din läkare om dina symtom, behov och hur ditt liv ser ut är nyckeln till lyckad läkemedelsbehandling.