Privat ADHD-mottagning online.


1. Boka introduktionssamtal och ladda upp dokument

Du bokar och betalar online med hjälp av BankID. Det finns alltid tider inom en vecka och du behöver ingen remiss för att få behandling hos oss.
Ladda sedan upp ditt neuropsykiatriska utlåtande och din läkemedelsförteckning. Du får en länk via sms för att ladda ner appen för videosamtal.

2. Läkaren gör en bedömning och ni träffas i ett introduktionssamtal

När läkaren har gjort sin bedömning, träffas ni under ett kortare samtal via appen och tillsammans lägger ni upp en plan för din behandling.

3. Lämna prover och fyll i formulär online

Innan du kan påbörja din medicinering behöver du lämna prover på en provtagningsmottagning nära dig. Läs noggrant vilka mottagningar som har drop-in tider och vilka som har tidsbokning för provtagning.
Du måste även fylla i online formulär med frågor om dina symptom och ditt allmänna mående.
För att prata med arbetsterapeut eller sjuksköterska behövs inga prover.

4. Kom igång med behandling och få e-recept vid behov

Det tar ca 1 vecka från första introduktionssamtalet tills du kan påbörja läkemedelsbehandling. Då skriver läkare ut ett e-recept som du kan hämta ut på ett apotek nära dig. Under behandlingens gång träffar du läkare och annan personal flera gånger via videosamtal i appen. Vi följer upp medicinens effekt och eventuella biverkningar.

5. Vi följer upp din medicinering och erbjuder kontinuitet

Efter att du påbörjat din behandling, följer vi upp hur du mår vid minst två tillfällen med uppföljningssamtal. Därefter gäller en inplanerad årskontroll varje år.

Du kan också boka ett fristående samtal med en läkare eller hos en sjuksköterska när du vill och kontakta oss på olika sätt för att snabbt få svar på enkla frågor eller få tips och stöd.