Samtalsbehandling

Vårt ADHD-team hjälper dig med arbetsterapi, KBT-terapi, psykologisk behandling och närståendestöd.

 
Terapeutisk och psykologisk behandling är ett viktigt komplement i din ADHD-behandling.
Medicin ger möjligheter att lära sig nya strategier, skapa rutiner och hantera impulser, men att göra detta kräver ofta stöd och coachning av någon.


Arbetsterapi

Tillsammans med arbetsterapeuten kan du ringa in eventuella problem och vad du vill uppnå och tillsammans kan ni avgöra om du behöver använda hjälpmedel, skapa nya rutiner, anpassa miljön eller kanska alla tre. Du kan också få stöd i att kommunicera med din omgivning kring dina resurser, behov och begränsningar.

Exempel på vad arbetsterapeuten kan hjälpa dig med:

  • Rutiner och planering
  • Strukturering av miljön
  • KBT-behandling utifrån ADHD och relaterade symtom som ångest, depression och stress
  • Stöd att kommunicera begränsningar, behov och resurser till omgivningen
  • Rådgivning kring produkter på marknaden gällande exempelvis tid, struktur, sömn och ljudkänslighet


Psykologsamtal (individuell psykologisk behandling)

Tillsammans med psykologen kan du få hjälp att öka din insikt om dina styrkor och utmaningar. Du kan också få hjälp att formulera vad som är viktigt för dig i livet och ta steg mot detta. Psykologen kan också ge dig konkreta KBT-verktyg anpassade efter just dina förutsättningar.

Exempel på vad psykologen kan hjälpa dig med:

  • Strategier för att kunna hantera ADHD-relaterade symtom som bristande impulskontroll, svårigheter med känsloreglering, problem att hitta återhämtande aktiviteter (på grund av rastlöshet) med mera
  • Psykologisk behandling för symtom som nedstämdhet, ångest, stress
  • Stöd till föräldrar med barn som har ADHD-diagnos och som upplever utmaningar i sitt föräldraskap. Eller stöd till någon annan som behöver hjälp med hur han/hon kan bemöta en närstående med ADHD-symtom