PSYKOLOG OCH ARBETSTERAPEUT

Samtalsbehandling

Psykologisk behandling och samtal hos arbetsterapeut

Terapeutisk och psykologisk behandling är ett viktigt komplement i din ADHD-behandling.
Medicin ger möjligheter att lära sig nya strategier, skapa rutiner och hantera impulser, men att göra detta kräver ofta stöd och coachning av någon.

Psykologisk behandling

Tillsammans med psykologen kan du få hjälp att öka din insikt om dina styrkor och utmaningar. Du kan också få hjälp att formulera vad som är viktigt för dig i livet och ta steg mot detta. Psykologen kan också ge dig konkreta KBT-verktyg anpassade efter just dina förutsättningar.

Exempel på vad psykologen kan hjälpa dig med:

Samtalstid 45 min – pris 1290 kr

Arbetsterapi

Tillsammans med arbetsterapeuten kan du ringa in eventuella problem och vad du vill uppnå och tillsammans kan ni avgöra om du behöver använda hjälpmedel, skapa nya rutiner, anpassa miljön eller kanske alla tre. Du kan också få stöd i att kommunicera med din omgivning kring dina resurser, behov och begränsningar.

Exempel på vad arbetsterapeuten kan hjälpa dig med:

Samtalstid 45 min – pris 800 kr