Behandling och stöd för dig med ADHD-diagnos.

block2

Medicinsk behandling och samtalsterapi vid AHDH.

Om du har en ADHD-diagnos kan du få behandling utifrån ett helhetsperspektiv hos oss.
Vi finns online - samtliga samtal med läkare eller arbetsterapeut sker via videolänk.
Läs mer
 
block1

Utbildningar och föreläsningar online för patienter och närstående.

Med fokus på ADHD och att leva med ADHD.
Nästa patient- och närståendeutbildning ges under våren 2020!
Läs mer