Provtagning - en viktig del.

Som en del av all medicinsk behandling hos ADHDdoktorn, behöver du lämna prover. Det är alltid läkaren som avgör vilka prover som är aktuella för dig.


När och hur?

Inför insättning - i början på behandlingen

Du lämnar blodprov på en provtagningsmottagning som är listad här under. Om du ska lämna urinprov gör du det samtidigt som blodprovet.
Eventuellt salivprov kan du genomföra med hjälp av ett testkit vi skickar till dig, under videosamtal med läkare. Det är läkaren som avgör vilken typ av drogscreening som är aktuell för dig.
Om det inte står annat, så har mottagningen drop-in tider.

Under uppföljningen

Du behöver endast mäta blodtryck och puls. Du kan göra det på en provtagningsmottagning, använda egen blodtrycksmätare under videosamtalet eller mäta blodtrycket på ett apotek som erbjuder blodtrycksmätning.
1177.se finns information om hur man mäter blodtrycket själv. Vi rekommenderar att du använder en blodtrycksmätare inköpt på apotek.

Just nu har vi provtagning på följande orter:

Hittar du inte någon mottagning nära dig, hör av dig till oss på info@adhddoktorn.se eller på chatten så hjälper vi dig.

Provtagningsmottagningar: