Medicinsk behandling vid ADHD


 
 
Behandling av ADHD syftar till att minska ADHD-symtom såsom ouppmärksamhet, svårigheter att reglera aktiviteter och impulsivitet. När man har en fungerande behandling mot ADHD, förbättras livskvalitén och effekten av behandlingen överväger eventuella bieffekter. ADHD kan behandlas med läkemedel, kognitiva hjälpmedel och terapi. En kombination av behandlingsinsatser efter individuellt behov har visat sig ge bästa resultat. Våra läkare och terapeuter kan hjälpa dig med samtliga dina symptom/problem relaterade till ADHD - det kan till exempel handla om sömnsvårigheter eller depression.

Nyinsättning av medicinsk behandling (behandlingspaket1)

Vi erbjuder nyinsättning av ADHD-läkemedel, t ex när du nyligen har genomgått en neuropsykiatrisk utredning och fått en ADHD-diagnos. Innan behandlingens början, behöver du lämna prover och fylla i webformulär online. Under insättningen kommer du att följas regelbundet av en psykiater och en CS-sjuksköterska för att eventuellt kunna justera din medicinering.

Genomgång av pågående medicinering (behandlingspaket2)

Hos oss kan du också få hjälp med en genomgång av pågående medicinering. Vi hjälper dig dosjustera eller byta aktuell medicin. Med dynamisk dosering optimerar vi din ADHD-medicinering för att uppnå bästa effekt just för dig. Under den här processen följs du också regelbundet av en psykiater.

Årskontroll

När du har en välinställd ADHD-medicinering följs du av en läkare och bokar en planerad årskontroll en gång per år. Du får lämna nya prover för att kontrollera att allt är bra. Detta gör vi för att kunna veta att behandlingen fungerar för dig och din kropp.

Fristående samtal med psykiater

När du är patient hos oss, finns det alltid möjlighet att snabbt och smidigt boka samtal med psykiater vid behov.

Receptförnyelse

När du är patient hos oss och välinställd på medicineringen har du möjlighet att höra av dig för att få nytt recept förskrivet (utan videosamtal, kontakt sker via Meddelande-funktion).