ADHDdoktorn är Sveriges första digitala vårdtjänst för utredning och behandling av ADHD.


Vi har ett starkt engagemang för patienter med ADHD och vi har under de senaste åren sett ett behov av att på ett effektivare sätt kunna hjälpa personer med ADHD i hela Sverige. Därför vill vi öka tillgängligheten och skapa en enklare väg till utredning och behandling av ADHD ur ett helhetsperspektiv, där både läkemedelsbehandling och psykoterapeutiska/psykoedukativa insatser ingår.
"ADHDdoktorn startades 2019 av två IT-entreprenörer med bakgrund inom eHälsa och medicinsk teknik tillsammans med två psykiatriker, med en gemensam vision om högkvalitativ ADHD-behandling online. "

Ann Fatton

VD, ledning och administration


Mónika Deli

Psykiatriker


Leg läkare, specialist i psykiatri sedan 2017. Har sedan dess behandlat patienter med ångest, depression och neuropsykiatriska diagnoser, både inom offentlig och privat psykiatri i Stockholm.

Pär Strindhall

Psykiatriker


Leg läkare, specialist i psykiatri. Pär har under många år arbetat med allmänpsykiatriska sjukdomar, men också som utredare för neuropsykiatriska tillstånd. Under de senaste åren har Pär arbetat som konsultläkare mot psykiatriska öppenvårdsmottagningar.

Elin Franzén

CS-sjuksköterska


Elin är sjuksköterska med lång erfarenhet inom psykiatri i allmänhet och neuropsykiatri i synnerhet. Hon är van att följa upp ADHD-medicinering vad gäller effekt och biverkningar. Elin jobbar parallellt med rådgivning på 1177 vårdguiden och är även certifierad samtalsterapeut. Samtal med Elin kan bland annat handla om mat, sömn och rutiner, men även om svårigheter och styrkor som personer med ADHD kan uppleva.

Maria Persson

Arbetsterapeut, övergripande ansvarig för patientutbildning och samtalsbehandling


Leg. arbetsterapeut med vidareutbildning både i KBT och Compassionfokuserad terapi. Hon har över 10 års erfarenhet av att jobba som arbetsterapeut med personer med ADHD, både med individuellt stöd och vägledning, patientutbildningar och närståendestöd för patientgruppen.
Hennes grundinställning är att alla individer har resurser som kan komma till användning om de grundläggande behoven är tillgodosedda.

Katja Hilscher

Leg. Psykolog


Katja är legitimerad psykolog i Sverige, Tyskland och Hong Kong. Hon har erfarenhet inom vuxenpsykiatrin och primärvården med tillstånd såsom stress, PTSD, bristande känsloreglering, ADHD, Neuropsykiatriska bedömningar och utredningar, personlighetsutredningar samt kognitiva utredningar. Hon känner sig bekväm med att utreda och behandla på svenska, engelska och tyska. Katja arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), Prolonged Exposure (PE), dialektisk beteendeterapie (DBT) samt emotion regulation terapi (ERGT).


Ellen Lindgren

Leg. Psykolog


Ellen är legitimerad psykolog och arbetar med neuropsykiatrisk utredning och behandling av ADHD/ADD. Hon har tidigare arbetat inom psykiatri och primärvård med tillstånd som stress, sömnproblem, ångest, depression och trauma och hon arbetar med Kognitiv beteendeterapi (KBT).
ADHDdoktorn drivs av Eira Health AB.

Eira Health AB är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Hör av dig till vår support med frågor och synpunkter:

Vi svarar inom ett dygn, må-fre. Du får ett mail från info@adhddoktorn.se - kolla i din skräppost om du inte ser svaret. Lämna aldrig ut personliga uppgifter eller annan känslig information som rör din hälsa eller behandling i e-mail eller kontaktformuläret här nedan.


    När du kontaktar oss via ovanstående formulär samtycker du till att vi sparar dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska komma i kontakt med dig och svara dig, dock som längst 4 månader. Vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för att svara på din fråga eller ge stöd i hur vår tjänst fungerar och vi kommer inte att lämna ut dem till tredje part utanför ADHDdoktorn (Eira Health AB). Du kan när som helst avsäga dig att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info@adhddoktorn.se.