Vi är specialiserade på ADHD.


ADHDdoktorn är Sveriges första digitala vårdtjänst för behandling av ADHD.


Vi har ett starkt engagemang för patienter med ADHD. Vi har under de senaste åren sett ett behov av att på ett effektivare sätt kunna hjälpa personer med ADHD i hela Sverige. Därför vill vi öka tillgängligheten och skapa en enklare väg till behandling av ADHD, där både läkemedelsbehandling och psykoterapeutiska/psykoedukativa insatser ingår.

Våra behandlare är ADHD-specialister och har lång erfarenhet från den regionfinansierade ADHD-vården i Stockholm, flera från Stockholms första specialiserade mottagning för behandling av vuxna med ADHD.


Ruth Kizza Bohlin

Psykiater


Ruth Kizza Bohlin är legitimerad läkare och psykiater. Hon jobbar kliniskt med behandling av vuxna med ADHD. Hon har arbetat flera år som överläkare på Stockholms första ADHD-mottagning för behandling av vuxna med ADHD. Hon är intresserad av patientsäkerhet och har också arbetat på Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Språk: Svenska, Engelska, Luganda
 

Lars Tigerström

Psykiater


Lars Tigerström är legitimerad läkare och specialist i Psykiatri sedan 2012. Lars har arbetat flera år som överläkare på Stockholms första specialiserade mottagning för utredning och behandling av vuxna med ADHD, förlagd vid Norra Stockholms Psykiatri. Efter det var han medicinskt ledningsansvarig för ADHD-behandling och utredning på WeMind Sydost.
 

Anne Gutschy

Psykiater


Anne är legitimerad läkare sedan 1998 och är särskilt intresserad av hur livsstilsfaktorer påverkar ADHD och patientens funktion i vardagen.
Hon är specialist i psykiatri sedan 2008 och arbetar sedan dess kliniskt med neuropsykiatri och ADHD.
 

Maria Persson

Arbetsterapeut


Maria Persson är legitimerad arbetsterapeut med vidareutbildning både i KBT och Compassionfokuserad terapi. Hon har arbetat länge som arbetsterapeut med personer med ADHD både i Stockholm och i andra delar av landet och var 2011 också med i uppstarten av Stockholms första specialiserade mottagning för behandling av vuxna med ADHD. Hon har, förutom att jobba med individuellt stöd och vägledning, haft hand om utvecklande och ledning av grupper, patientutbildningar och närståendestöd för patientgruppen.
Hennes grundinställning är att alla individer har resurser som kan komma till användning om de grundläggande behoven är tillgodosedda.
 

Linda Karlbom

Specialistsjuksköterska


Linda Karlbom är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk vård och har särskild kompetens gällande ADHD. Hon har sedan 2008 arbetat kliniskt med behandling, uppföljning och stöd till vuxna och närstående med ADHD.
 

ADHDdoktorn drivs av Eira Health AB.

Eira Health AB är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Hör av dig till vår support med frågor och synpunkter:

Vi svarar inom ett dygn, må-fre. Du får ett mail från info@adhddoktorn.se - kolla i din skräppost om du inte ser svaret. Lämna aldrig ut personliga uppgifter eller annan känslig information som rör din hälsa eller behandling i e-mail eller kontaktformuläret här nedan.


När du kontaktar oss via ovanstående formulär samtycker du till att vi sparar dina kontaktuppgifter under den period som krävs för att vi ska komma i kontakt med dig och svara dig, dock som längst 4 månader. Vi kommer endast att använda dina kontaktuppgifter för att svara på din fråga eller ge stöd i hur vår tjänst fungerar och vi kommer inte att lämna ut dem till tredje part utanför ADHDdoktorn (Eira Health AB). Du kan när som helst avsäga dig att vi behandlar dina uppgifter genom att maila till info@adhddoktorn.se.