Utredning av ADHD-symtom online.

  • Upplever du svårigheter i vardagen med att fokusera, komma ihåg saker, skapa struktur och vanor som håller över tid?
  • Kan det vara svårt att komma igång med vissa aktiviteter eller avbryta andra?
  • Upplever du rastlöshet, impulsivitet och att det är svårt att reglera dina känslor?

Om du dessutom upplever att detta hindrar dig i vardagen, i arbetslivet, i relationer och/eller ger psykisk ohälsa så kan det vara bra att gå vidare med en utredning av dina symtom som kan bero på ADHD.
Hur går det till?
Hos oss får du träffa erfaren läkare och psykolog via videosamtal.
Utredningen består av:

  • Samtal med dig om dina symtom idag och under uppväxtåren
  • Digitala kognitiva tester. Syftet med testerna är att få en bild av dina kognitiva styrkor (hjärnans funktion/kapacitet) och begränsningar, bl.a. din förmåga att göra uppgifter snabbt, minnas saker och bibehålla fokus. Testerna är standardiserade för distanstestning och genomförs hemifrån, vid en dator.
  • Intervju med anhörig som kände dig under uppväxtåren
  • Provtagning
  • Digitala skattningsformulär både till dig och anhörig
Efter avslutad utredning får du en skriftlig sammanfattning av utredningen och ett samtal med läkare och psykolog där utredningsresultatet sammanfattas och du får svar på om du uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos. Oavsett så kommer du att få rekommendation om hur du kan gå vidare och få hjälp med de utmaningar du upplever.

Om du vill kan du sedan stanna hos oss för att få behandling. Vi erbjuder medicinsk behandling, psykologisk behandling, samtal hos arbetsterapeuten eller KBT-terapi. Vi erbjuder även utbildning och stöd till dina anhöriga om det finns behov av det.

Varför en utredning privat hos ADHDdoktorn?
I vårt team arbetar högkvalificerade psykologer och psykiatriker med erfarenhet av att utreda och behandla neuropsykiatrisk problematik hos vuxna.
Vi har korta väntetider och erbjuder utredning som utförs via onlinekontakt (alla moment förutom provtagning), bekvämt och konfidentiellt från ditt hem.
Efter eventuell ADHD/ADD-diagnos erbjuder vi behandling och uppföljning. Om man önskar finns möjlighet att behålla samma psykolog och läkare som under utredningen. (Om du är intresserad av medicinsk behandling behövs inget nytt "Introduktionssamtal", och inga fler prover. Läs mer här )

Hur kommer jag igång?
En utredning inleds av ett bedömningssamtal hos psykolog, ibland också kallad screening.
Under detta samtal görs en noggrann kartläggning av dina svårigheter och symtom nu och under barndomen. Du kommer också att få fylla i olika självskattningar (frågeformulär) online.
Därefter görs en bedömning där du antingen kommer att erbjudas fortsatt utredning eller få rekommendationer om andra insatser.

Vanliga frågor och svar om våra utredningar

Boka bedömningssamtal hos psykologen


Nästa lediga tider för bedömningssamtal:
Torsdag 7 oktober kl 15:30
 
Pris bedömningssamtal hos Leg. Psykolog: 2 900kr

Pris komplett utredning: 29 000kr (inkl. bedömningssamtalet)


Det finns möjlighet att delbetala med hjälp av betaltjänsten Hips. Läs mer här. Du kan maila oss på info@adhddoktorn.se om du har frågor kring betalningen eller vill ha hjälp med att boka tid.