VI GER DIG SVAREN DU BEHÖVER FÖR ATT KOMMA VIDARE

Utredning av ADHD-symtom online.

VI GER DIG SVAREN DU BEHÖVER FÖR ATT KOMMA VIDARE

Utredning av ADHD-symtom online.

Om du dessutom upplever att detta hindrar dig i vardagen, i arbetslivet, i relationer och/eller ger psykisk ohälsa så kan det vara bra att gå vidare med en utredning av dina symtom som kan bero på ADHD.

Pris komplett utredning: Nu 21500kr!

Kom igång utan väntetid – bedömningssamtal hos psykologen inom dagar – och nästa samtal för att starta utredningen inom 2 veckor.

Flera betalsätt såsom faktura eller delbetalning tillgängliga via Payson, betaltjänst från SVEA Bank.

Hur går en utredning till?

Hos oss får du träffa erfaren läkare och psykolog via videosamtal.
Utredningen består av:

Efter avslutad utredning får du en skriftlig sammanfattning av utredningen och ett samtal med läkare och psykolog där utredningsresultatet sammanfattas och du får svar på om du uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos. Oavsett så kommer du att få rekommendation om hur du kan gå vidare och få hjälp med de utmaningar du upplever.

Om du vill kan du sedan stanna hos oss för att få behandling. Vi erbjuder medicinsk behandling, psykologisk behandling, samtal hos arbetsterapeuten eller KBT-terapi. Vi erbjuder även utbildning och stöd till dina anhöriga om det finns behov av det.

Vanliga frågor och svar om våra utredningar

Varför en utredning privat hos ADHDdoktorn?

I vårt team arbetar högkvalificerade psykologer och psykiatriker med erfarenhet av att utreda och behandla neuropsykiatrisk problematik hos vuxna.
Vi har korta väntetider och erbjuder utredning som utförs via onlinekontakt (alla moment förutom provtagning), bekvämt och konfidentiellt från ditt hem.

Smidig övergång till behandling vid diagnos

Efter en eventuell ADHD/ADD-diagnos erbjuder vi både medicinsk behandling och samtalsbehandling /KBT med samma läkare och psykolog som under utredningen. För medicinsk behandling gäller behandlingspaket  efter avslutad utredning (5800kr). För psykologisk behandling erbjuder vi samtalspaket om tre, fem eller tio samtal med förmånligt pris.

 

Om våra utredningar

Hos både läkare och psykolog får du svara på frågor utifrån olika formulär. Detta så att vi ska få detaljerad information om dina symtom och förstå dina utmaningar bättre. 

Under utredningen får du göra digitala tester som mäter bland annat förmåga till uppmärksamhet, minne, exekutiv funktion och perceptuell förmåga. Du gör testerna vid dator i ditt hem samtidigt som din psykolog är med via videolänk, för att svara på frågor och se hur du tar dig an uppgifterna. Syftet med testerna är att få en bättre bild av dina kognitiva funktioner o hur dessa kan påverka dig i vardagen. Resultaten på testerna kan också ge oss vägledning kring vad du kan behöva för insatser för att underlätta i livet. 

För att få en neuropsykiatrisk diagnos så behöver symtomen som du upplever funnits sedan barndomen (även om symtomen kan skifta o ändra karaktär under livets gång). Därför vill vi prata med någon som känt dig sedan barndomen, gärna en förälder. I intervjun ställer vi frågor om allt från graviditet/förlossning till skolgång och hur du är nu som vuxen. Din anhöriga får också svara på frågor i formulär. 

När alla momenten i utredningen är klara så får du träffa utredande läkare och psykolog. Tillsammans pratar vi om det som framkommit i de olika delarna av utredningen som testresultat, anhörigintervju, resultat av diagnostiska intervjuer och skattningsskalor. Du får veta om du uppfyller diagnos och i sådana fall vilken samt vilka behandlingsinsatser som vara hjälpsamma för dig.  Du får sedan en skriftlig sammanfattning skickad hem till dig (ett neuropsykiatriskt utlåtande). 

Hur kommer jag igång?

En utredning inleds av ett bedömningssamtal hos psykolog, ibland också kallad screening.
Under detta samtal görs en kartläggning av dina svårigheter och symtom nu och under barndomen. Du kommer också att få fylla i olika självskattningar (frågeformulär) online.
Därefter görs en bedömning där du antingen kommer att erbjudas fortsatt utredning eller få rekommendationer om andra insatser.

Priser och boka

En komplett neuropsykiatrisk utredning kostar 26 000 kr (inkl. bedömningssamtalet).

Vi erbjuder flera betalningsalternativ med vår betaltjäsnt Payson (SVEA), bl.a. delbetalning mot kredit (läs mer på Paysons hemsida.).

Det första steget är att boka ett bedömningssamtal hos psykologen. Efter det, om du blir erbjuden att gå vidare med en komplett utredning, kommer du att betala återstående delen av avgiften 25000 kr.

Vinterkampanj t o m 15 januari 2024!

Komplett utredning nu 21500kr !

Med rabattkoden N2VINTERUTR2023 får du 4500kr rabatt när du bokar och betalar online.

Gäller när du bokar bedömningssamtal hos psykologen fram till den 15 januari.
 Du använder rabattkoden när du betalar online för komplett utredning, det vill säga efter bedömningssatmalet. (Då betalar du resterande 19100kr om du erbjuds att gå vidare efter bedömningssamtalet.)
Samma villkor för betalning och genomförande av utredningen gäller för övrigt – läs mer under Vanliga frågor.  Vid frågor kontakta oss på info@adhddoktorn.se.

Bedömningssamtal hos psykologen

1000 kr

Kom igång genom att boka ett bedömningssamtal hos psykologen