Vi kommer att erbjuda Psykologpartners internetbaserade behandlingsprogram "Adhd-hjälpen" i början på 2021 - hör med oss om du är intresserad av att höra mer om det kommande erbjudande eller om själva programmet..
Adhd-hjälpen ger kunskap, färdigheter och verktyg till vuxna med adhd. Programmet kompletterar våra befintliga tjänster och gör det möjligt för oss att erbjuda strukturerad och effektiv psykologisk behandling.

Gör ni neuropsykiatriska utredningar?

 

Erbjuder ni neuropsykiatriska utredningar för vuxna? Upplever ni ett behov av att kunna slussa era patienter som erhållit en ADHD-diagnos vidare till högkvalitativ behandling på ett enkelt och snabbt sätt?

ADHDdoktorn är en privat digital vårdtjänst som erbjuder behandling online för patienter med ADHD över hela Sverige . Vi erbjuder ett multimodalt behandlingsperspektiv som inkluderar läkemedelsbehandling och psykoterapeutiska/psykoedukativa insatser. Våra behandlare är ADHD-specialister som sedan tidigare har lång erfarenhet från den regionfinansierade ADHD-vården i Stockholm.

Vill du remittera till ADHDdoktorn?

Patienter kommer i kontakt med oss genom att själva gå in på vår hemsida och boka ett Introduktionssamtal där de får en bedömning om de kan bli patient hos oss. De behöver ha en kopia på sitt neuropsykiatriska utlåtande.

Vi kräver ingen remiss, vår bedömning sker via introduktionssamtalet.

Samarbetsavtal med ADHDdoktorn

Vi har förmånliga samarbetsformer som gynnar både patienten och dig som remitterar patienter till oss. Då tittar vi närmare t ex på lämplig process för att överlämna utredningen direkt till oss (patienten behöver då inte ladda upp dokumentet på egen hand). Vi ser över om provresultat från eventuell provtagning under utredningen kan vara en del av underlaget för behandling. I vårt samarbete kan det även ingå en översyn av prisbilden för remitterade patienter.

Hör av dig till oss via info@adhddoktorn.se så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er presentera ett högkvalitativt, privat behandlingsalternativ till era patienter i samband med att de får sin ADHD-diagnos.