parallax background

Patientutbildningar online

Tidigare (och kommande) webbinarier:

"ADHD och stress"


Personer med ADHD upplever ofta stress i sin vardag och det kan vara svårt att reglera sin stress på egen hand. Psykolog och arbetsterapeut tar i detta andra webbinarium upp hur du kan minska stressen i din vardag och skapa balans genom rutiner, struktur och förberedelse.

Aktuella frågor som tas upp under webbinariet:

 • Vad är balans i livet?
 • Hur kan du själv minska stress och hitta återhämtning?
 • Vilka rutiner är inte valbara?
 • Hur kan du skapa en dagsrutin med rimliga krav?

Det finns desstuom möjlighet att ställa frågor under webbinariet via en chat-funktion, så tveka inte att anmäla dig!


"Närståendeutbildning - förälder till barn med ADHD"

Är du förälder till ett eller flera barn med ADHD-diagnos? Arbetsterapeut och psykolog ger råd kring bemötande och KBT-baserade strategier för att förbättra samspelet mellan dig och ditt/dina barn. (Skriv i anmälan vilken ålder ditt/dina barn är.)

Saker vi tar upp i utbildningen är:

 • Vad som är bra att tänka på i kommunikationen för att minska risken för konflikter
 • Hur man påminner utan att det upplevs som kritik
 • Hur du som förälder kan öka ditt barns självständighet
 • Vilka hjälpmedel som finns för att skapa struktur för tidsplanering och kommunikation

"Jobba eller plugga hemifrån"

Pandemin har förändrat vardagen för många när det gäller var och hur man jobbar och pluggar. Arbetsterapeut och KBT-terapeut Maria Persson ger tips om hur du kan underlätta ditt arbete och hålla deadlines:

 • Sätt upp ett konkret mål för veckan
 • Sätt en starttid för ditt dagliga arbete
 • Gör en grundstruktur som går att återanvända innefattande; tidsangivelser för arbetspass, pauser, lunch och sluttid
 • Planera för lunch och mellanmål, ha förberett vad du ska äta
 • Planera in en kortare promenad under dagen
 • Se till pauser är tidsbestämda och väldefinierade
 • Börja varje dag med att göra en konkret plan för dagen
 • Fundera över när på dagen som fokus är som störst och använd denna tid till mer koncentrationskrävande uppgifter
 • Använd timer för att underlätta att behålla fokus i arbetet och begränsa dina pauser
Nytt tillfälle planeras snart igen!
 

"Närståendeutbildning - förälder till barn med ADHD"

Är du förälder till ett eller flera barn med ADHD-diagnos? Arbetsterapeut och psykolog ger råd kring bemötande och KBT-baserade strategier för att förbättra samspelet mellan dig och ditt/dina barn. (Skriv i anmälan vilken ålder ditt/dina barn är.)

Saker vi tar upp i utbildningen är:

 • Vad som är bra att tänka på i kommunikationen för att minska risken för konflikter
 • Hur man påminner utan att det upplevs som kritik
 • Hur du som förälder kan öka ditt barns självständighet
 • Vilka hjälpmedel som finns för att skapa struktur för tidsplanering och kommunikation

"ADHD - struktur och hjälpmedel"

Arbetsterapeuten pratar om hur du kan jobba med att skapa struktur och rutiner i vardagen och vilka hjälpmedel som kan vara användbara, både för dig själv och i relation till din omgivning.
Läs mer
Några av saker vi informerar om och ger tips kring är:

 • Vilka rutiner kan vi inte välja bort vare sig vi vill eller inte?
 • Vad kan underlätta för att hitta en ”lagom nivå” på våra ambitioner?
 • Ska man ha elektronisk kalender eller papperskalender?
 • Hur kan man använda en att-göra-lista?
 • Hur kan man hantera planering för en hel familj?
 • Vad är en timstock, en time-timer och varför kan man inte bara använda timern i mobilen?
 • Vad är ett tyngdtäcke och hur kan det hjälpa?
 • Vilka hjälpmedel har man ”rätt att få via vården”?
 • Vilka regler gäller för hjälpmedel till arbetsplatsen?

Varför en patientutbildning?

Patientutbildningen ger dig grundläggande information när du nyss fått diagnos eller känner att du saknar kunskap om vad din diagnos innebär.
Du får också information om hur du kan hantera konsekvenserna av den, både genom medicinering men också hjälpmedel och strategier.

Utbildningen innebär både ren information i form av föreläsning ca 45 min, men du har också möjlighet att ställa frågor till föreläsarna både under och efter föreläsningen.

Så fungerar våra föreläsningar online
Det är begränsat antal deltagare i webbinariet. Darför finns det utrymme att ställa frågor via chattfunktionen under föreläsningens gång, och under frågestunden direkt efter - skriv gärna i anmälan om du har en fråga som du redan nu vill ha svar på. Välkommen!