För att alla anställda ska kunna uppnå sin fulla potential.Detta kan vi hjälpa dig med, om du är arbetsgivare

Det är vanligt att personer med ADHD-symtom, oavsett om de har fått en diagnos, behöver stöd, hjälp och anpassningar för att få ett bättre mående, högre funktion och en fungerande vardag, även på arbetsplatsen.

Det är också vanligt att personer med ADHD har resurser som inte kommer till sin rätt på grund av de begränsningar som personen har inom andra områden. Hör med oss vad du som arbetsgivare kan bidra med för att underlätta för din anställda och få en bättre situation som både du och din anställde tjänar på.
Vi har lång erfarenhet av att stötta arbetsgivare i denna process och nu kan vi göra det digitalt, via videosamtal.

Insats utifrån specifik person

  • Ökad kunskap om vad diagnosen innebär
  • Kartläggning av din anställdes specifika resurser och behov
  • Förslag på anpassningar i miljö och arbetsuppgifter för att på sikt öka produktivitet

Vi tänker oss att insatsen består både av individuella samtal och flerpartssamtal med den anställde och närmsta chef (samtliga samtal är vidoesamtal). Vid behov och befintlig ADHD-diagnos kan insatsen även innefatta insättning av medicinering eller andra individuella variationer som vi kommer överens om med er.

Insats till hela arbetsplatsen

Om du som arbetsgivare har en hel arbetsgrupp eller ledningsgrupp som behöver mer kunskap har vi möjlighet att erbjuda digitala föreläsningar och/eller workshops tillsammans med en eller flera av våra behandlare. Dessa kan anpassas utifrån din arbetsplats specifika behov.

Enkel bokning och fakturering

Vi skickar faktura i PDF-format via mail. Den anställde kan boka tid online precis som vanligt, vilket gör det lätt att hitta tider som passar in i vardagen och planeringen på arbetsplatsen. Om så önskas kan vi också lämna offert eller prisförslag på skräddarsydda behandlingspaket, t ex med flera samtal hos psykolog eller arbetsterapeut eller KBT-programmet "ADHD-hjälpen", utöver de medicinska behandlingspaket som finns på hemsidan.
Hör gärna med oss så berättar vi mer.