ADHD-test online

Snabbtest: Hur sannolikt är det att du har ADHD?

ASRS står för “Adult ADHD Self-Report Scale”.
Testet består av 18 frågor och berör områdena ouppmärksamhet och
hyperaktivitet/impulsivitet.
Psykologiska självskattningstester är ett enkelt och effektivt sätt att mäta
symtom på olika typer av psykisk ohälsa.
Viktigt att komma ihåg är att ett test aldrig ensamt ligger till grund för en
diagnos. Ett test är ett verktyg som används som en del i ett
diagnosticeringsarbete.
Testen kan vara ett sätt för dig att få en överblick av din situation. För klinisk personal är testen avändbara för att snabbt få en bred överblick och att kunna ställa fördjupande frågor. Var därför försiktig med att tolka ditt testresultat – resultatet är en indikation, och oavsett vad
resultatet säger är det viktigt att du söker hjälp om du själv känner att du inte mår bra.

 
 

Kan ett snabbtest ge svar?

Nej, testet kan INTE ge svar på frågan om du har ADHD eller inte. Testet ger en indikation om det är troligt eller inte att du har ADHD.

För att veta säkert om du har ADHD (eller autism) behöver du göra en hel utredning av dina symtom och träffa psykolog och läkare (psykiatriker). Kontakta oss på info@adhddoktorn.se eller boka tid online för ett besömningssamtal hos psykologen!