Så hanterar vi dina uppgifter.

Videosamtalet

Att träffa en psykiater via videosamtal (telepsykiatri) har visat sig ha många fördelar - t ex att du kan vara hemma under besöket, vilket kan kännas tryggt, även under kvällstid och helger. Tänk på att det kan vara bra att vara i ett enskilt rum under samtalet, och kom ihåg att förbereda minst 10 minuter innan den avtalade tiden. OBS Vi spelar aldrig in några samtal.

Journalföring - CE-märkt plattform

Vi journalför de digitala besöken på samma sätt som vanliga vårdmöten. Vårt journalsystem och vår patientplattform (även kallad digitala Vårdrummet) är CE-märkta för att garantera hög säkerhet och teknisk kvalitet.

Säker kommunikation med hjälp av BankID-identifiering

Alla kontakter som kan innehålla någon form av personlig eller känslig information sker bakom inloggning med BankID, via vår Meddelande-funktion. Även när du laddar upp dokument till ADHDdoktorn eller besvarar formulär online (t ex självskattningar) måste du identifiera dig med BankID.