ADHDdoktorn:s PERSONUPPGIFTSPOLICY

ADHDdoktorn behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter krävs en rättslig grund. I policyn nedan beskrivs hur Eira Health AB (556987-8043 Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm) ("EH", "vi") samlar in, lagrar, använder och lämnar ut dina personuppgifter.

Vi på ADHDdoktorn är måna om att vara helt transparenta med hur vi arbetar och hur vi hanterar dina personuppgifter. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, inklusive cookies, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som vår besökare, kund eller patient.

Vid frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta oss genom info@adhddoktorn.se.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 - Personuppgiftsansvarig

2 - Vilka personuppgifter behandlar vi?

3 - Personuppgifter och cookies

4 - De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

5 - Hur arbetar ADHDdoktorn med cookies?

6 - När lagrar vi personuppgifter?

7 - Hur samlar vi in cookies?

8 - Hur länge lagrar vi cookies?

9 - Så här tar du bort cookies i din webbläsare

10 - Att ge/dra tillbaka medgivande

11 - Att uppdatera sina uppgifter

12 - Att bli glömd

13 - Att få dina uppgifter utlämnade och/eller exporterade

14 - Tredjepartsinformation

15 - Kontakta oss

16 - Ändring av personuppgiftspolicy

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

ADHDdoktorn är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter vi utför. Det innebär att det är vårt ansvar att se till att du:

Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.

Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter.

Kan uppdatera dina uppgifter.

Kan få alla personuppgifter vi lagrar om dig utlämnade till dig.

Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.

Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

Vi ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

För dig som besöker vår webbplats:

IP-adress och information om din användning av EH:s webbplats inklusive datum och tid.

För dig som gör en bokning:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller motsvarande)

Adressuppgifter

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

För dig som genomför en behandling:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adressuppgifter

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

Patientinformation (se kap nedan)

Patientinformation:

I samband med genomförande av behandling/samtal hos oss kan känsliga personuppgifter om dig behandlas. Känsliga personuppgifter är sådan information som kan ses som särskilt integritetsingripande och detta inkluderar hälsouppgifter. Vi måste behandla hälsouppgifter för att kunna utföra våra tjänster för dig som patient och kund samt för att upprätthålla lagstiftning i enlighet med bokförings- och journallagar.

3. PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen: namn, adress, personnummer, mail-adress osv. Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren (om du inte stängt av cookies) när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll. Cookies är lite speciella då Datainspektionen (som basar över Dataskyddslagen i Sverige) inte beslutat om de räknas till personuppgifter eller ej.

Även om cookies inte juridiskt sett innefattas av Dataskyddslagen om personuppgifter så anser vi att de är så viktiga för din integritet att vi behandlar dem så. Och det är viktigt att vi får lagra dem åt dig! Läs mer nedan om varför.

4. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina uppgifter utifrån att du är patient och för att kunna fullgöra avtalet med dig vid t.ex. bokning och köp av våra tjänster.

Vissa behandlingar av personuppgifter baseras på en intresseavvägning. Detta gäller all hantering där vi skickar erbjudanden till dig om våra tjänster och varor samt göra viss segmentering baserat på t.ex. tidigare behandlingar. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, t.ex. bokföringskrav och patientdatalagen.

Sammanställning av personuppgiftsbehandling

Patient

Personuppgifter: Personuppgifter, kontaktinformation samt hälsoinformation.

Ändamål: För att på ett säkert och ändamålsenligt sätt kunna tillhandahålla våra tjänster och för att säkerställa korrekt medicinsk behandling och uppföljning.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du genomför en behandling hos oss, och för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Tid: I enlighet med gällande lagstiftning såsom Patientdatalagen.

5. HUR ARBETAR ADHDdoktorn MED COOKIES?

Grundtanken bakom ADHDdoktorn:s webbplats är att leverera en bra upplevelse för våra besökare. Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda lösningar och fördjupad information, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt och vilka sidor/dokument de laddar ner. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet, eller relaterade områden. Spårning görs med hjälp av cookies. Det går självklart att använda vår webbplats utan att låta oss lagra cookies. Då blir upplevelsen dock inte lika personlig och bra som den är tänkt att vara.

6. NÄR LAGRAR VI PERSONUPPGIFTER?

Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt det. I annat fall lagras personuppgifter när:

- Du laddar ner en fil via ett formulär på vår site

- Du startar en chatt

- På annat sätt lämnar över personuppgifter till oss digitalt, exempelvis anmälan till utbildning/event/seminarium, via kontaktformulär osv.

- Du gör en bokning av behandling

7. HUR SAMLAR VI IN COOKIES?

På våra webbsidor spåras cookies med hjälp av trackers, med olika syften. I vårt fall handlar det om att erbjuda besökaren en skräddarsydd upplevelse av vårt utbud samt att skapa en bättre annonsmiljö för våra besökare.

Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. På våra webbsidor används cookies. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. I vår cookiepolicy hittar du information om hur vi hanterar cookies.

8. HUR LÄNGE LAGRAR VI COOKIES?

Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Vi sparar uppgifter högst 24 månader efter att kunden senast gjort ett köp eller interagerat med EH:s hemsida. Uppgifterna samlas in i enighet med denna policy. EH kan komma att spara uppgifter längre för att bevaka sina rättsliga intressen.

9. SÅ HÄR TAR DU BORT COOKIES I DIN WEBBLÄSARE

Hur du raderar cookies ur din webbläsare beror på vilken du använder. Du hittar vägledning via webbläsarens egna gränssnitt, eller webbplats. Några vanliga webbläsare och hur du raderar cookies i dem (klicka för extern länk):

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

10. ATT GE/DRA TILLBAKA MEDGIVANDE

Vi börjar bara behandla dina personuppgifter och cookies efter att du godkänt hanteringen, samt syftet bakom hanteringen.

Du förhindrar vidare lagring av cookies samt radering av redan lagrade cookies via din webbläsare. Tillvägagångssättet varierar beroende på webbläsare så vi hänvisar dig till din webbläsares hjälpavsnitt för att hitta rätt väg.

11. ATT UPPDATERA SINA UPPGIFTER

För att uppdatera dina personuppgifter kan du antingen logga in på din sida via Vårdrummet eller maila oss på: info@adhddoktorn.se så kommer vi att uppdatera dina uppgifter.

12. ATT BLI GLÖMD

Eftersom vi följer Journallagen kan vi inte ta bort dina uppgifter hos oss som patient. Vi kan däremot radera all din information från ADHDdoktorn:s webbsida.

13. ATT FÅ DINA UPPGIFTER UTLÄMNADE OCH/ELLER EXPORTERADE

För att få veta vilka personuppgifter via har lagrade om dig och för att eventuellt exportera dem till en ny leverantör anmäler du detta till oss på info@adhddoktorn.se. Vi skickar då alla personuppgifter vi har lagrade till dig.

14. TREDJEPARTSINFORMATION

EHAB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom samarbetspartners samt leverantörer av betal-, journal- och kommunikationstjänster. Tredje part får endast använda uppgifterna för att kommunicera och eller sälja EH:s tjänster. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut för att följa EHAB:s rättsliga intressen vid t.ex. bedrägeri eller liknande. Personuppgifterna kan komma att lämnas över till land utanför EU/EES om någon/några av våra samarbetspartners befinner sig där. Om så är fallet kommer EHAB att vidta åtgärder för att agera enligt EU/US Privacy Shield Agreement.

15. KONTAKTA OSS

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter & cookies är du välkommen att kontakta oss direkt på info@adhddoktorn.se.

16. ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTSPOLICY

ADHDdoktorn förbehåller sig rätten att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov. Om policyn ändras kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på www.adhddoktorn.se/personuppgiftspolicy. Högst upp på första sidan av denna policy ser du datum för senaste uppdatering.